obr3.png

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

DomEC s.r.o.

 
Kolaudujete, staviate, zatepľujete, predávate, prenajímate?
V rámci našej širokej ponuky služieb pre vás vypracujeme:
Energetický certifikát budovy
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy
Energetický audit

alebo vykonáme:
Termovízne meranie
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY
V rámci našich služieb vám v rýchlej lehote a za rozumnú cenu vypracujeme kompletný energetický certifikát pre vašu budovu.
Energetický certifikát je od 1.1.2008 nevyhnutný pre budovy novopostavené, významne obnovené, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú a ich účel využívania je nasledovný: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a školské zariadenia, nemocnice, hotely, reštaurácie a športové haly a iné budovy určené na šport.
Energetický certifikát budovy je dokument, v ktorom sa hodnotia stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TÚV, osvetlenia, chladenia a vetrania) na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy). Podľa tohto zatriedenia si užívateľ môže utvoriť predstavu o prevádzkových nákladoch danej budovy.
PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY (POSUDOK)
Projektové hodnotenie EHB je dokument, ktorý je staviteľ povinný predložiť spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o stavebné povolenie, ale hlavne je to nevyhnutný dokument k žiadosti pre žiadateľov o finančný príspevok z fondov Európskej únie. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je nevyhnutný pre budovy s celkovou úžitkovou plochou väčšou ako 1 000 m2. Pri budovách s menšou úžitkovou plochou je povinné zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov.
Druhým prípadom kedy sa vyžaduje Energetický posudok je ak sa na financovanie stavby alebo rekonštrukcie budovy budú využívať dotácie zo štrukturálnych fondov. Posudok sa prikladá k žiadosti o dotáciu zo štrukturálnych fondov.

V PH EHB sa posudzuje technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, ale hlavne možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla. Ako aj možnosti centrálneho zásobovania teplom a chladom, možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelného čerpadla, alebo solárneho zariadenia.
ENERGETICKÝ AUDIT
Cieľom Energetického auditu je posúdiť objekt z pohľadu jeho energetickej náročnosti. Účelom je zistiť maximálne možnosti úspory energie a navrhnúť potrebné opatrenia na ich dosiahnutie. Objektom auditu môžu byť budovy, celé areály, alebo aj technologické prevádzky v ktorých sa využívajú zariadenia ktoré spotrebúvajú energiu.

Energetický audit pozostáva z nasledovných častí:

Analýza súčasných nákladov na energie z pohľadu jednotlivých spotrebičov energie.
Návrh opatrení s cieľom racionalizácie spotreby energie.
Kalkulácia nevyhnutných investícií potrebných na realizáciu opatrení.
Výpočet ekonomickej návratnosti navrhnutých racionalizačných opatrení.
TERMOVÍZNE MERANIE
Termovízia budov – termovízne meranie je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako odhaliť chyby pri zateplení, úniky tepla, tepelné mosty, chyby pri osadení a utesnení výplňových otvorov.

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche. Ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

Termovízia alebo aj termografia je termovízne meranie pri ktorom sa bezkontaktne a nedeštruktívne meria povrchová teplota jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

Termovízia ponúka dve možnosti jej využitia:
Vo fáze rozhodovania vám termovízia umožní zistiť aké úniky tepla alebo poruchy sa na vašom objekte vyskytujú a na tieto sa potom môžete cielene zamerať pri následnej rekonštrukcii vášho objektu.
Vo fáze dokončovania stavby alebo rekonštrukcie objektu termovízia sa používa na kontrolu kvality prevedenia prác, napr. dôkladného osadenia a utesnenie otvorových výplní, alebo kvality prevedenie tepelnej izolácie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one